شعر زیبای شهید علم از خانم یاسمن مجیدی

تعداد بازدید: 5332  | تاریخ درج : سه شنبه 5 شهریور سال 1392
شعر زیبای شهید علم از خانم یاسمن مجیدی
مـی دوم بـــــه ســـــوی تـــــو
تــــــنــــد مـــیروی چــــــــرا؟
صـــبـــــــر کن بــــبـــینـمــت
خـــــــواب دیده ام تـــــــو را

خـــــواب دیده ام کــــه تـــــو
یک نفر شـــــــبیه مـــــــــــن
ســــــاکت و پـــر از صــــدا
ســــــــــاده مثل یاســمــــــن

خــــــانه خــــــانه در به در
در پــــــــی ات روانـــــه ام
کــوچه کـــوچه شب به شب
با تـــــــو شــــــاعــــرانه ام

ساعــــت قــــــرارمــــــــان
می رســــــــد به انتــــــــها
می دهی به دســـــــــت من
یک پـــــــلاک پر بــــــــها

میــکنی به مـــن نــــــــگاه
دســــت می دهی تکـــــان
بغـــــــــــض میکند دلــــم
می روی از این مـــــکان

می ســـــــرایمت تــــــو را
پــــــا به پــــــای شاعــران
دورمــــی شوی ز مـــــــن
در مـــــــیان عابـــــــــران

عــــــهد بسته قــــــلب من
با تــــــو زنـــــدگــــی کند
راه تــــــــــو بگــــــیرد و
ایســــــتادگـــــی کنــــــــد

زیـــر پــای ســـرخ تـــــو
سجــــده میکــند زمــــــین
میشوی شـــــهید عــلـــــم
بــــــاز میشــود بــــــــرین

یاسمن مجیدی                                                                                                                                                                              

Share  
 

نظرات:

نویسنده: sara
تاریخ : 1392/06/06
ziba bod manonam!
نویسنده: ...
تاریخ : 1392/06/08
تو نيستي ولي بيشتر از همه فكر و خاطر ما رو درگير خودت كردي
نویسنده: armita
تاریخ : 1392/06/14
آدم هـای خـوب از یـاد نمـیـرن !از دل نمـیـرن !از ذهـن نـمیـرن !ولـی زودتـر از ایـنـ که فـکـرش رو بـکـنـی از پـیـشـت مـیـرن
نویسنده: عذرا رشیدنژاد
تاریخ : 1392/06/18
خیلی زیبا بود دوست خوبم خانم مجیدی
نویسنده: مسافر پیاده
تاریخ : 1392/06/19
به به پس خانم عذرا رشید نژاد(از شاعران خوب) هم اینجا هستن
نام شما:   
آدرس ایمیل:  
نظر شما: