یادداشت/ صبح گاهِ پس از آخرین شب تیرماه...

تعداد بازدید: 3442  | تاریخ درج : پنجشنبه 29 تیر سال 1396
شهید داریوش رضایی نژاد
صبح گاهِ پس از آخرین شب تیرماه هم که از راه رسد،اول مرداد،همان اول مردادِ همیشگی خواهد بود.

اول مردادی که وقتی صفحه تقویم هایمان به آن می رسد،باز هم هیچ حرف تازه ای برای گفتن نخواهد داشت!

باز هم رو به روی آن در بسیاری از تقویم ها،خالی است و سپید.بی هیچ رویداد که های و هوی رسیدن به سالگرد آن،تکانمان دهد!

تمام تقویم ها به اول مرداد که می رسند سراسر سکوت می شوند و سکوت...تمام تقویم ها به جز تقویم یک خانه!!

خانه ای می شناسم در نمی دانم کجای کوچه ی فلان خیابان!واقع در نزدیکی بزرگراهی که آن را هم به درستی نمی شناسم!نه به اسم و نه حتی به چشم!

اما در هر کجای این شهر هم که باشد،در هر حال خانه ای هست که اول مردادهای تقویم های آن از اول مردادهای تمام تقویم های رومیزی و دیواری و دفتریِ مردم این شهر جداست.در یک تاریخ،در یک ماجرا...

زنی می شناسم از تبار همان خانه.زنی که بلند قامت است و صبور.این بلند قامت که می گویم تنها یک صفت بارز ظاهری نیست.دارم از ماجرایی حرف می زنم که قامتش را بلندتر کرده است!

و صبوری...و آه صبوری...اینکه صبوری را پیش از اول مرداد سال ۱۳۹۰ به ارث برده است یا بعد از آن،نمی دانم!به هر حال امروزِ او،زنی است بلند قامت و صبور!این طور می شناسمش.

دختری نیز می شناسم از تبار همان زن و از همان خانه.بانجابت است و ...

و خب البته بعد از این وَ نمی دانم که چه باید نوشت!

نمی دانم که کدام صفت را می توان برای دختر کم سن وسالی به مانند او نوشت و برای آن به مانند صبوری،تاریخ پیش یا پس از اول مرداد را قید کرد!به آن ربطش داد...نمی دانم!

زندگی بسیاری از آدم ها از این پیش و پس های به ناگهان،کم یا زیاد،به هر حال دارد.

از این نقطه هایی که برای مدت ها تو را در حصار همان تاریخ خاص اسیر می کند و هرچه می خواهی جا به جا شوی،هرچه می خواهی نفست به نفسش،قدمت به قدمش و ورقت به ورق آن تاریخ نرسد،هرچه می خواهی از آن تاریخ بگذری یا آن را برای همیشه ی همیشه از تاریخ زندگی ات حذف کنی،نمی شود که نمی شود!در تمام تقویم های تو تکرار می شود...هرسال...

مثل همین اول مرداد ها برای آن خانه،برای آن زن،برای آن دختر...

مثل همان کوچه،همان موتورسوار،همان عصرگاه،همان گلوله ها،همان جای خالی پر ناشدنی...

جای خالی پرناشدنی یک دانشمند برای یک ملت،یک پدر برای یک دختر و البته یک مرد برای یک زن...

جای خالی داریوش؛داریوش رضایی نژاد،رضایی نژادِ شهید!

چند سال است که این اول مرداد های اول مردادی،برای آدم ها و تقویم ها تکرار می شوند بی هیچ مفهوم خاص!ورق می خورند و پس از گذشت ۲۴ ساعت، به سادگی جای خودشان را به دوم مرداد می دهند،به سوم و چهارمِ آن...

و همچنان چند سال است که این اول مردادهای داغِ دنباله دار و طولانی،برای آن خانه،برای آن زن،برای آن دختر،،نمی گذرد ،نمی گذرد و نمی گذرد ...

و در نهایت پس از گذشتِ چند ۲۴ ساعت بی قاعده و جهشی،ناگهان می گذرند و می رسند به دهم مرداد ماه،یازدهم،دوازدهم و ... ادامه ی ماجرا!

...

...

صبح گاهِ پس از آخرین شب تیرماه هم که از راه رسد،اول مرداد تمام تقویم ها،همان اول مردادِ همیشگی خواهد بود. تمام تقویم ها به جز تقویم یک خانه...

 

یاسمن مجیدیShare  
 

نظرات:

نویسنده: طاهره اسدی فرهادی
تاریخ : 1396/05/01
فیلم خاطره اندوهبار ترور فرزانه ملت را در وبسایت مشرق نیوز را امروز 1/5/96 نگاه کردم و نوشته ذیل را تقدیم کردم نمی دانم سایت مشرق نشر بدهد یا خیر بدینوسیله رو گرفت آن ار برای شما ارسال می کنملعنت بر تروریست و بانیان و عاملان ترور - نفرین بر ننگین تریین عامل اجرای سیاستهای آمریکا و آمریکای ملعون - به تعبیر استاد شهریار که در نامه اش به انشتن می نویسد این نامه شهریار از سرزمینی گلهای سعدیه و حافظیه است آری - همسر گرامی شهیید عزیز فرزند فرزانه ایران زمین - تروریستهای روسیاه- گلی از گلهای سعدیه و حافظیه را پر پر کردند - همسرگرامی شهید بگذار با شعری که مایه دلگرمی فرزاندان دلاور این مرزبوم در جنگ تحمیلی به لهجه زیبای لری می گفت دایه ... برارم هزار هزار ...- آر عزیز دختر دردانه ملت ایران برادران داریوش در این مرزبوم هزار هزار ... - روسیاه باد تروریسم - با گفته ای از شهید رجائی که در خفقان ستمشاهی این سرزمین از زندان با سروده ای به همسرش پیام داده بود با عبارات:
نویسنده: سلام
تاریخ : 1396/05/02
لعنت بر تروریست و بانیان و عاملان ترور - نفرین بر ننگین تریین عامل اجرای سیاستهای آمریکا و آمریکای ملعون - به تعبیر استاد شهریار که در نامه اش به انشتن می نویسد این نامه شهریار از سرزمینی گلهای سعدیه و حافظیه است آری - همسر گرامی شهیید عزیز فرزند فرزانه ایران زمین - تروریستهای روسیاه- گلی از گلهای سعدیه و حافظیه را پر پر کردند - همسرگرامی شهید بگذار با شعری که مایه دلگرمی فرزاندان دلاور این مرزبوم در جنگ تحمیلی به لهجه زیبای لری می گفت دایه ... برارم هزار هزار ...- آر عزیز دختر دردانه ملت ایران برادران داریوش در این مرزبوم هزار هزار ... - روسیاه باد تروریسم - با گفته ای از شهید رجائی که در خفقان ستمشاهی این سرزمین از زندان با سروده ای به همسرش پیام داده بود با عبارات: کشته شد در راه یزدان همسرم کودکانت نگاهبان باش تا نگیرد چهره معصومشان را گرد ذلت روزگاری اگر احوال بابا از تو پرسیدند بالبی خندان بگو کشته شد در راه یزدان -
نام شما:   
آدرس ایمیل:  
نظر شما: