گزارش تصویری/ آرمیتا

تعداد بازدید: 5696  | تاریخ درج : جمعه 22 دی سال 1396
مـی دوم بـــــه ســـــوی تـــــو
تــــــنــــد مـــیروی چــــــــرا؟
صـــبـــــــر کن بــــبـــینـمــت
خـــــــواب دیده ام تـــــــو را

خـــــواب دیده ام کــــه تـــــو
یک نفر شـــــــبیه مـــــــــــن
ســــــاکت و پـــر از صــــدا
ســــــــــاده مثل یاســمــــــن

خــــــانه خــــــانه در به در
در پــــــــی ات روانـــــه ام
کــوچه کـــوچه شب به شب
با تـــــــو شــــــاعــــرانه ام

ساعــــت قــــــرارمــــــــان
می رســــــــد به انتــــــــها
می دهی به دســـــــــت من
یک پـــــــلاک پر بــــــــها

میــکنی به مـــن نــــــــگاه
دســــت می دهی تکـــــان
بغـــــــــــض میکند دلــــم
می روی از این مـــــکان

می ســـــــرایمت تــــــو را
پــــــا به پــــــای شاعــران
دورمــــی شوی ز مـــــــن
در مـــــــیان عابـــــــــران

عــــــهد بسته قــــــلب من
با تــــــو زنـــــدگــــی کند
راه تــــــــــو بگــــــیرد و
ایســــــتادگـــــی کنــــــــد

زیـــر پــای ســـرخ تـــــو
سجــــده میکــند زمــــــین
میشوی شـــــهید عــلـــــم
بــــــاز میشــود بــــــــرین

یاسمن مجیدی  
آرمیتا رضایی نژاد

آرمیتا رضایی نژاد

آرمیتا رضایی نژاد

آرمیتا رضایی نژاد

آرمیتا رضایی نژاد
 
آرمیتا رضایی نژاد

Share  
 

نظرات:

نویسنده: سیدرضا
تاریخ : 1396/10/24
با سلام عالی بود شعرش....ممنون
نویسنده: متینا
تاریخ : 1397/06/06
سلام..شعر بسیار خوبی بود...
نام شما:   
آدرس ایمیل:  
نظر شما: